Brainspotting

Brainspotting is een relatief nieuwe methodiek om stappen te zetten in je ontwikkeling. Het is effectief en laagdrempelig. In mijn begeleiding maak ik graag gebruik van deze werkwijze.

Wat is brainspotting?

Brainspotting is een methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van angst en stress gerelateerde klachten, lichamelijke klachten, verslavingen, ADHD, autistische aandoeningen en alle andere blokkades die ons functioneren en presteren negatief beïnvloeden. 

Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd waardoor informatie die in die gebieden in de hersenen en in het lichaam ligt opgeslagen in de vorm van onverwerkte ”informatie-capsules” worden aangesproken en zich gaan oplossen.

Oftewel: “Waar je naar kijkt, beïnvloedt hoe je je voelt.”

Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij iemand zich door pijn of verdriet overweldigd voelt, kan zich ontwikkelen tot een blokkade. Deze ervaring wordt vastgehouden in het lichaam en in de geest.

Wat is een 'Brainspot'?

Een 'Brainspot' is de  positie van de ogen die gerelateerd is aan de energetische activering van een emotioneel geladen ervaring in het limbisch systeem van het brein. Wanneer een 'Brainspot' gestimuleerd wordt, geeft het diepere brein signalen af dat een belangrijk gebied wordt aangesproken.  Door de oogpositie vast te houden wordt de 'Brainspot' gestimuleerd terwijl de cliënt zich richt op de lichamelijke, zintuiglijke en geestelijke waarneming. 'Brainspotting' kan zowel met een oog als ook met twee ogen worden toegepast. Bovendien zijn er verschillende technieken om diverse oogposities te lokaliseren en te activeren.

De effecten van Brainspotting

Brainspotting ontmantelt het trauma, het symptoom, de lichamelijke pijn en de disfunctionele overtuigingen die steeds terug lijken te keren. In de praktijk worden cliënten verlost van ervaringen die zich op gezette tijden telkens opnieuw in hun leven aandienen. 'Brainspotting' stimuleert en activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam om op een diepgaand niveau van trauma te genezen. 'Brainspotting' kan ook worden toegepast om onze natuurlijke lichamelijke hulpbronnen te lokaliseren, te verstevigen en veerkrachtiger te maken.

De voordelen van Brainspotting

  • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt
  • Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied
  • Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van cliënten
  • Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen ( pre-cognitieve en pre-verbale gebieden)
  • Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
  • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance
  • Kortdurende interventieperiodes