Jouw Zielenpad Gaan


Zielsverkenning

Drie ontmoetingen waarin we aan de hand van vragen, stilte, geleide visualisatie en lichaamsgerichte oefeningen, jouw unieke ziel (verder) gaan verkennen. 

Je leert de specifieke stem van jouw ziel kennen. Je ervaart waar het stroomt in jou, waar je ziel spreekt en wat haar 'unieke' stemgeluid is.

Je gaat daarnaast leren herkennen waar je jezelf belemmert om vanuit je ziel, vanuit bezieling te leven. Door te ervaren waar de stroom stokt, waar je onrust, pijn of verdriet ervaart.

Tot slot krijg je handvatten aangereikt om dit subtiele onderscheid blijvend te maken. Zodat je steeds bewuster kiest welk pad jij wilt gaan. 

Zielsverdieping

In deze drie sessies staat de Zielenreis centraal. Je maakt een reis naar je zielenleven. Hier ga je in gesprek met je eigen ziel, het deel van jou dat 'Weet', dat antwoord geeft vanuit de verbinding met het Hogere. 

De inleidende sessie is bedoeld om te verhelderen welke vragen jij in jouw zielenreis wilt beantwoorden. Welke vragen staan op dit moment centraal in jouw leven? Vragen als: waartoe je op Aarde bent, wat je belangrijkste levenslessen zijn, etc. behoren allemaal tot de mogelijkheden. 

In de tweede sessie staat de Zielenreis centraal en maak je daadwerkelijk contact met de wereld waar jouw ziel leeft. Op deze plek stel je de vragen die op dit moment voor jou cruciaal zijn. De ervaring leert dat deze sessie vaak een diepe, levens veranderende en blijvende impact heeft op de ontvanger.

Dit drieluik sluiten we af met een evaluerende sessie, om terug te blikken op de ervaring van de Zielenreis en deze te borgen in je huidige leven. Zodat de ervaring van blijvende waarde voor je is.

Zielsverruiming

Deze sessies zijn bedoeld voor degenen die hun levensmissie kennen, die weten waartoe ze op Aarde zijn. Die ervaring hebben opgedaan met verschillende vormen van bewustzijnsontwikkeling en behoefte hebben aan een kortere of langere periode van support op dit pad. 

Samen kijken we waar jouw specifieke stroom nog stokt, wat jouw thema's zijn. We brengen aandacht en (zelf)liefde naar de specifieke gebieden die dat nodig hebben. In een zachte en krachtige bedding wordt je ontvangen en kun je uitvliegen.